Bài viết | Bá Vương Tinh


  Lịch thi đấu
  • 19h00 ngày 04/09 "Hệ Kim"
  • Thiếu Lâm và Thiên Vương Bang
  Trận 1 Thiếu Lâm (BO3)
  Spider Man   NemoTran
  Trận 2 Thiếu Lâm (BO3)
  QN C­ường Đôla                 ut bot
  Trận 3 Thiếu Lâm (BO3)
  Thắng trận 1 Thắng trận 2
  Vào Vòng Trong
  Thắng trận 3
   
  Trận 1 Thiên Vương Bang (BO3)
  Ku Shin            QN Cường Lốp
  Trận 2 Thiên Vương Bang (BO3)
  út Chịch             BéKhỏe BéTrâu
  Trận 3 Thiên Vương Bang (BO3)
     
  Vào Vòng Trong
   
   
  • 19h00 ngày 05/09 "Hệ Mộc"
  • Đường Môn và Ngũ Độc
  Trận 1 Đường Môn (BO3)
  Tiểulýphiđao        Chúa Trời
  Trận 2 Đường Môn (BO3)
  Liễu Tam Nương                                      Sóc                
  Trận 3 Đường Môn (BO3)
     
  Vào Vòng Trong
   
   
  Trận 1 Ngũ Độc (BO3)
  QN Ma Độc      Gấu       
  Trận 2 Ngũ Độc (BO3)
  Vy Vy      BoVitbuff
  Trận 3 Ngũ Độc (BO3)
     
  Vào Vòng Trong
   
   
  • 19h00 ngày 06/09 "Hệ Thủy"
  • Ngay My và Thúy Yên
  Trận 1 Nga My (BO3)
  Hoàng Quyên                     Bé Mập Dễ Thương
  Trận 2 Nga My (BO3)
  QN Miss   Peheo
  Trận 3 Nga My (BO3)
     
  Vào Vòng Trong
   
   
  Trận 1 Thúy Yên (BO3)
     Ca            Cô Lái Đò
  Trận 2 Thúy Yên (BO3)
  Pé Mèo        Ga
  Trận 3 Thúy Yên (BO3)
     
  Vào Vòng Trong
   
   
  • 19h00 ngày 07/09 "Hệ Hỏa"
  • Thiên Nhẫn và Cái Bang
  Trận 1 Thiên Nhẫn (BO3)
  Hoàng Thiên               Thắng Nguyễn         
  Trận 2 Thiên Nhẫn (BO3)
  Vĩnh Hy      Long Rồng
  Trận 3 Thiên Nhẫn (BO3)
     
  Vào Vòng Trong
   
   
  Trận 1 Cái Bang (BO3)
  Sáu Bảnh             BéSữa BắnRaLửa
  Trận 2 Cái Bang (BO3)
  Năm Cự  Gạo Gạo
  Trận 3 Cái Bang (BO3)
     
  Vào Vòng Trong
   
   
  • 19h00 ngày 08/09 "Hệ Thổ"
  • Võ Đang và Côn Lôn
  Trận 1 Võ Đang (BO3)
  Trung Tướng                                  TaoThíchĐồSát
  Trận 2 Võ Đang (BO3)
  Vit               Phật Di Lặc
  Trận 3 Võ Đang (BO3)
     
  Vào Vòng Trong
   
   
  Trận 1 Côn Lôn (BO3)
  Thoái Phong     Thích Cầm Đao
  Trận 2 Côn Lôn (BO3)
  DươngLong BấtBại      Độc Cô Cầu Hòa
  Trận 3 Côn Lôn (BO3)
     
  Vào Vòng Trong
   
  • Lưu ý: Vòng loại các cao thủ được phép thay đổi trang bị tự do.
  • Có mặt tại discord giải đấu cũng như Lôi đài Công Bình Tử Tương Dương Đông trước 15 phút để làm thủ tục thi đấu.Mỗi ván sẽ có 10 phút cho các cao thủ chuẩn bị trước khi bắt đầu.
  • Không được sử dụng các loại thuốc lag 
  • Không được sử dụng vòng quốc chủ
  • Công khai thuộc tính khi vào trận đấu.
  • Sau 10 phút chuẩn bị cao thủ nào không có mặt sẽ bị xử thua ván đó.
  • BTC sẽ không giải quyết các vấn đề rớt mạng - out acc - dis ra ngoài trong khi trận đấu bắt đầu (nếu là vấn đề chung ai cũng bị thì BTC sẽ xem xét reset trận đấu)
  • Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.
  • Nếu có khiếu nại các cao thủ vui lòng cung cấp thêm hình ảnh và video sự việc.