Bài viết | Bá Vương Tinh  Quy tắc
  • Các loạt trận đấu sẽ được bắt đầu vào 19h00 hàng ngày bắt đầu từ ngày 12/09/2020
  • Mỗi ngày sẽ tiến hành 09 trận đấu với thể thức Công Bình Tử Tương Dương Đông (Bo3)
  • Lần lượt đánh theo thứ tự trên lịch thi đấu, xong trận đầu sẽ có 10 phút chuẩn bị trận thứ 2 (các tuyển thủ có tên trong danh sách thi đấu ngày được công bố khi đến 19h00 phải luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, khi có hiệu lệnh của GameMaster phải có mặt đúng thời gian của GameMaster điều khiển trận đấu)
  • Mỗi tuyển thủ thi đấu chỉ được mặc duy nhất 1 set trang bị đăng ký với BTC, nếu tự ý thay đổi trang bị sẽ bị loại khỏi giải đấu
  • Không được sử dụng các loại thuốc lag 
  • Không được sử dụng các vòng sáng bang hội
  • Không được sử dụng ngựa Phiên Vũ Thiên Tử
  • Công khai thuộc tính khi vào trận đấu.
  • Sau 10 phút chuẩn bị cao thủ nào không có mặt sẽ bị xử thua ván đó.
  • BTC sẽ không giải quyết các vấn đề rớt mạng - out acc - dis ra ngoài trong khi trận đấu bắt đầu (nếu là vấn đề chung ai cũng bị thì BTC sẽ xem xét reset trận đấu)
  • Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.
  • Nếu có khiếu nại các cao thủ vui lòng cung cấp thêm hình ảnh và video sự việc.


  Quy tắc tính điểm vòng tròn
  • BXH thể hiện trận thắng - thua - hiệu số - điểm tổng
  • Cách tính điểm thắng thua: Thắng 2-0 (3 điểm); Thắng 2-1 (2 điểm); thua 2-0 (0 điểm); Thua 2-1 (1 điểm)
  • Cách tính hiệu số: Thắng 2-0 (+2); Thắng 2-1 (+1); Thua 2-0 (-2); Thua 2-1 (-1)
  • Sau khi hoàn tất các loạt trận vị trí Top bảng xếp hạng sẽ được thể hiện và trao giải qua điểm tổng của các Top tuyển thủ
  • Nếu điểm tổng bằng nhau sẽ xét đến hiệu số thắng thua


  Lịch Thi Đấu
  • 19h00 ngày 12/09/2020 (Bo3 đánh xong trận này sẽ tiến hành tiếp tục trận kế)
  Trận Tuyển Thủ Tuyển Thủ
  1 TL Spider Man CL Thoái Phong
  2 TVB Ku Shin VĐ Trung Tướng
  3 ĐM Tiểulýphiđao TN Hoàng Thiên
  4 NĐ Vy Vy CB Sáu Bảnh
  5 NM QN Miss TY Cá
  6 NĐ Vy Vy NM QN Miss
  7 CL Thoái Phong TN Hoàng Thiên
  8 TVB Ku Shin CB Sáu Bảnh
  9 ĐM Tiểulýphiđao TY Cá
  • 19h00 ngày 13/09/2020 (Bo3 đánh xong trận này sẽ tiến hành tiếp tục trận kế)
  Trận Tuyển Thủ Tuyển Thủ
  1 TL Spider Man VĐ Trung Tướng
  2 ĐM Tiểulýphiđao CL Thoái Phong
  3 NM QN Miss TN Hoàng Thiên
  4 NĐ Vy Vy VĐ Trung Tướng
  5 TL Spider Man TVB Ku Shin
  6 TY Cá CB Sáu Bảnh
  7 VĐ Trung Tướng NM QN Miss
  8 TVB Ku Shin ĐM Tiểulýphiđao
  9 TL Spider Man CB Sáu Bảnh
  • 19h00 ngày 14/09/2020 (Bo3 đánh xong trận này sẽ tiến hành tiếp tục trận kế)
  Trận  Tuyển Thủ Tuyển Thủ
  1 CL Thoái Phong NĐ Vy Vy
  2 TN Hoàng Thiên TY Cá
  3 CB Sáu Bảnh NM QN Miss
  4 TL Spider Man TY Cá
  5 VĐ Trung Tướng ĐM Tiểulýphiđao
  6 TN Hoàng Thiên NĐ Vy Vy
  7 CL Thoái Phong TVB Ku Shin
  8 TL Spider Man NM QN Miss
  9 TY Cá NĐ Vy Vy
  • 19h00 ngày 15/09/2020 (Bo3 đánh xong trận này sẽ tiến hành tiếp tục trận kế)
  Trận Tuyển Thủ Tuyển Thủ
  1 CB Sáu Bảnh ĐM Tiểulýphiđao
  2 TN Hoàng Thiên TVB Ku Shin
  3 VĐ Trung Tướng CL Thoái Phong
  4 ĐM Tiểulýphiđao NM QN Miss
  5 TL Spider Man NĐ Vy Vy
  6 TY Cá TVB Ku Shin
  7 CB Sáu Bảnh CL Thoái Phong
  8 TN Hoàng Thiên VĐ Trung Tướng
  9 NM QN Miss CL Thoái Phong
  • 19h00 ngày 16/09/2020 (Bo3 đánh xong trận này sẽ tiến hành tiếp tục trận kế)
  Trận Tuyển Thủ Tuyển Thủ
  1 NĐ Vy Vy TVB Ku Shin
  2 TL Spider Man ĐM Tiểulýphiđao
  3 TY Cá VĐ Trung Tướng
  4 CB Sáu Bảnh TN Hoàng Thiên
  5 TL Spider Man TN Hoàng Thiên
  6 VĐ Trung Tướng CB Sáu Bảnh
  7 CL Thoái Phong TY Cá
  8 ĐM Tiểulýphiđao NĐ Vy Vy
  9 TVB Ku Shin NM QN Miss