Bài viết | Bá Vương Tinh

  Chư vị đại hiệp thân mến,

   

  BQT xin giới thiệu đến chư vị đại hiệp số trang bị Hoàng Kim Môn Phái sẽ được update trong lần bảo trì sắp tới như sau

  Cách nhận

  • Tiêu diệt boss Đại Hoàng Kim có xác xuất rớt các mảnh bảo rương theo phái của từng boss để ghép rương.
  • 10 mảnh sẽ ghép thành 1 rương Hoàng Kim Môn Phái (ghép tại thợ rèn thần bí Lâm An).
  • Mở rương bằng chìa khóa hoàng kim được bán tại Kỳ Trân Các giá 300 tiền đồng.
  • Mở rương Hoàng Kim sẽ nhận ngẫu nhiên các vật phẩm có trong danh sách công bố.
  Vật Phẩm Hình Ảnh
  Rương Hoàng Kim
  Chìa khóa Hoàng Kim
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  Danh sách trang bị Hoàng Kim Môn Phái mới
   
  Môn Phái Trang Bị
  Thiếu Lâm
  • Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão
  • Mộng Long Huyền Ti Phái Đái
  • Tứ Không Hộ Pháp Yêu Đái
  • Phục Ma Phổ Độ Tăng Hài
  Thiên Vương
  • Kế Nghiệp Bạch Hổ Vô Song Khấu
  • Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàn Kim Khải
  • Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa
  • Ngự Long Chiến Thần Phi Quải Giáp
  • Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu Hoàn
  • Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa
  Ngũ Độc
  • Minh Ảo Hủ Cốt Hộ Uyển
  • Minh Ảo U Độc Ám Y
  • Minh Ảo Song Hoàn Xà Hài
  • U Lung Xích Yết Mật Trang
  • U Lung Thanh Ngô Triền Yêu
  • U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý
  • Chú Phược Xuyên Tâm Độc Uyển
  Đường Môn
  • Địa Phách Ngũ Hành Liên Hoàn Quán
  • Địa Phách Khấu Tâm Trạc
  • Băng Hàn Huyền Y Thúc Giáp
  • Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu
  • Băng Hàn Nguyệt Ảnh Ngoa
  • Sâm Hoàng Hồn Giảo Yêu Thúc
  • Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý
  • Sâm Hoang Kim Tiễn Liên Hoàn Giáp
  • Thiên Quang Sâm La Thúc Đái
  Cái Bang
  • Đồng Cừu Giáng Long Cái Y
  • Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái
  • Địch Khái Cửu Đại Cái Y
  • Địch Khái Triền Mãn Yêu ĐÁi
  • Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ Uyển
  Thiên Nhẫn
  • Ma Hoàng Án Xuất Hổ Hạng Khuyên
  • Ma Hoàng Khê Cốc Thúc Yêu Đái
  • Ma Hoàng Kim Giáp Khôi
  • Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội
  • Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Liên
  Nga My
  • Vô Gian Thanh Phong Truy Y
  • Vô Gian Phất Vân Ti Đái
  • Vô Ma Ma Ni Quán
  • Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu
  • Vô Trần Phật Tâm Từ Hữu Yêu Phối
  • Vô Trần Ngọc Nữ Tố Tâm Quán
  Thúy Yên
  • Tê Hoàng Nhuệ Tâm Khinh Sa Y
  • Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái
  • Tê Hoàng Băng Tung Cẩm Uyển
  • Bích Hải Hoàn Châu Vũ Liên
  • Bích Hải Hồng Linh Kim Ti Đái
  • Bích Hải Hồng Lăng Ba
  Võ Đang
  • Cập Phong Huyền Ti Đoạn Cẩm
  • Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới
  • Lăng Nhạc Vô Ngã Đạo Bào
  • Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàn Bội
  Côn Lôn
  • Sương Tinh Ngạo Sương Đạo Bào
  • Sương Tinh Thanh Phong Lũ Đái
  • Lôi Khung Thiên Địa Hộ Phù
  • Lôi Khung Phong Lôi Thanh Cẩm Đái
  • Lôi Khung Linh Ngọc Uẩn Lôi
  • Vụ Ảo Kì Bán Phù Chú
  • Vụ Ảo Thanh Ảnh Huyền Ngọc Bội
  • Vụ Ảo Tung Phong Tuyết Ảnh Ngoa