Bài viết | Bá Vương Tinh

  Quý nhân sĩ thân mến!

  Dưới đây là thứ tự ưu tiên các cách để tải và cài đặt trò chơi Võ Lâm Bá Vương về máy tính. Rất nhanh, rất đơn giản để sớm hòa mình vào thế giới giang hồ.

  Máy Chủ Bá Vương Hồi Ức 
   

  • Bản Cập Nhật 30mb
  Link Tải Tải Game MK Giải Nén Ngày Update
  Google Tai Xuong 123456 11/04/2021
  • Bản Full 3.5gb
  Link Tải Tải Game MK Giải Nén Ngày Update
  Google Tai Xuong 123456 11/04/2021

   

  Sửa Lỗi Không Vào Được Game

  • Trường hợp bị lỗi thiếu thư viện quý nhân sĩ có thể tải về các bản cài đặt ở đây để tiến hành sửa lỗi:
   Tên thư viện HĐH 32bit HĐH 64bit
   Microsoft Visual C++ 2005 Tai Xuong Tai Xuong
   Microsoft Visual C++ 2008 Tai Xuong Tai Xuong
   Microsoft Visual C++ 2012 Tai Xuong Tai Xuong
   Microsoft .NET Framework 2.0 Tai Xuong Tai Xuong
  Vương Heo