Bài viết | Bá Vương Tinh


   

  Chào tháng 10,

  Võ Lâm Bá Vương khai mở sự kiện Phụ Nữ Việt Nam để chào mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10. Với những Hoa Hồng Đỏ/Xanh/Vàng/Trắng đến Sứ Giả Sự Kiện ghép thành những Bó Hoa Tứ Sắc xinh tươi để thay lời tặng nàng ngàn vạn yêu thương.

  Thời gian và điều kiện tham gia
  • Bắt đầu từ 16h30 ngày 20/10 - 23h59 ngày 31/10/2020.
  • Tất cả nhân vật tại máy chủ Bá Vương Kiếm.
  NPC liên quan
  Hình Ảnh Vị Trí
  • Trung tâm các thành thị

  Nguyên liệu
  Vật Phẩm Hình Ảnh Ghi Chú
  Hoa Hồng
  • Nguồn gốc: Nhận được khi đánh quái map 90
  • Xếp chồng 250
  • Bán shop 0 lượng
  Hoa Hồng Xanh
  • Nguồn gốc: Nhận được khi đánh quái map 90
  • Xếp chồng 250
  • Bán shop 0 lượng
  Hoa Hồng Vàng
  • Bán tại hàng rong giá 5 vạn lượng/cái
  Hoa Hồng Trắng
  • Hoàn thành 1 nhiệm vụ dã tẩu nhận 20c
  • Hoàn thành 30 nhiệm vụ dã tẩu nhận 60c
  • Tống kim thắng đạt 5000 điểm nhận 120c
  • Tống kim thua đạt 5000 điểm nhận 60c
  • Viêm đế vượt ải 2-4-6-8-10, mỗi ải nhận 40c
  • Vượt ải 2-4-6-8, mỗi ải 60c
  Giỏ Hoa Hồng
  • Bán tại hàng rong giá 500 xu/1000 cái
  Bó Hồng Tứ Sắc
  • Từ các nguyên liệu hợp thành
  • Sử dụng nhận 10.000.000exp/cái
  • Sử dụng tối đa 1000c/nhân vật

  Công thức ghép

  Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Bó Hồng Tứ Sắc
  Phần thưởng ngẫu nhiên
  Tiên thảo lộ
  Tiên thảo lộ đặc biệt
  Quế hoa tửu
  Thiên sơn bảo lộ
  Bách quả lộ
  Thiết la hán
  Thủy tinh
  Tinh hồng bảo thạch
  Phúc duyên 
  Mảnh bôn tiêu
  Nến hạnh phúc
  Sát thủ lệnh
  Cống nguyệt phù dung
  Phụng nguyệt quả dung
  Lệnh bài Boss Đại Hoàng Kim
  Lệnh bài Boss Kim Quang
  Lễ bao An Bang - Định Quốc
  Thiết tinh khoáng

  Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng đạt mốc 500 cái Bó Hồng Tứ Sắc
  Chắc chắn nhận 500.000.000 kinh nghiệm
  Huyết Chân Đơn
  Thiết Tinh Khoáng
  Lệnh bài Boss Đại Hoàng Kim
  Lễ bao Định Quốc
  Lễ bao An Bang
  Mảnh Hoàng Kim Môn Phái Loại Mới


  Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng đạt mốc 1000 cái Bó Hồng Tứ Sắc
  Chắc chắn nhận 1 tỷ kinh nghiệm
  20 mảnh dây chuyền An Bang
  03 lệnh bài Boss Đại Hoàng Kim
  Bá Vương Thạch
  02 lệnh bài Boss Kim Quang
  Lễ bao An bang
  Đại thành bí kiếp 120
  Nhất kỹ càng khôn phù
  Rương Hoàng Kim Môn Phái loại cũ
  Rương Hoàng Kim Môn Phái loại mới
  Mảnh Hoàng Kim Môn Phái loại mới
   
  • Lưu ý: Sau bảo trì update event, vật phẩm Thiết La Hán sẽ mở giới hạn sử dụng đến cấp 170, mỗi ngày giới hạn sử dụng 500.000.000 kinh nghiệm