Bài viết | Bá Vương Tinh
  • Thời gian diễn ra
   • Hoạt động vượt ải diễn ra 10h đến 23h mỗi giờ có 1 chuyến
   • 12h và 15h là 2 chuyến đặc biệt
  • Hình thức báo danh
   • Trong hành trang mỗi thành viên phải có 1 cái Sát Thủ Giản (hộp STG 10KNB/hộp/5 cái bán tại KTC)
   • Mỗi tổ đội phải có tối thiểu 4 thành viên
   • 1 ngày đi được 2 lần : 1 lần miễn phí,  lần sau mua long huyết hoàn tại NPC thần bí thương nhân tương dương hoặc kỳ trân các
  • Kinh nghiệm nhận được sau khi hoàn tất ải cuối
   • Thường: 20 triệu exp khi hoàn thành nhiệm vụ
   • Đặc biệt: 40 triệu exp khi hoàn thành nhiệm vụ
  • Lưu ý
   • ​Các tổ đội phải hoàn thành các ải trước phút 25 thì mới được vào Ải Đặc Biệt
    • Chuyến đặc biệt sau khi hoàn thành ải cuối sẽ hiện ra NPC truyền tống vào Ải Đặc Biệt
    • Trong Ải Đặc biệt tất cả các tổ đội sẽ ở chế độ Chiến Đấu đánh nhau (cùng màu đánh được) để giết boss Ải Đặc Biệt
    • Tổ đội tiêu diệt được boss sẽ nhận được 20 triệu exp/thành viên
  • Phần thưởng ngẫu nhiên khi tiêu diệt boss Ải Đặc Biệt
   • Tiên thảo lộ đặc biệt (HSD 7 ngày)
   • 20 triệu exp
   • 50 triệu exp
   • Rương An Bang mini
   • Rương Định Quốc mini
   • Thẻ đổi tên (HSD 7 ngày)
   • Võ lâm mật tịch
   • Tẩy tủy kinh
   • Lệnh bài boss Tiểu
   • Rương Ngũ Hành
  BQT kính bút!