Bài viết | Bá Vương Tinh

  Hòa theo không khí Euro tưng bừng và theo gót các đội tuyển chinh chiến, Bá Vương Hồi Ức xin gửi đến quý đồng liêu Sự Kiện Tháng 06 vô cùng hoành tráng kèm theo đó những vật phẩm cực kỳ giá trị.


   Thời gian
   
  •  Bắt đầu sau bảo trì ngày 07/06
  •  Kết thúc vào lúc 23h59 ngày 12/07


   NPC liên quan

  Trung tâm thành thị

   Nguyên liệu
   
  Hình ảnh Tên Nội dung
  Túi Nguyên Liệu
  • Train quái 80-90 rơi
  Cao Su
  • Sử dụng túi nguyên liệu
  Cuộn Chỉ
  • Sử dụng túi nguyên liệu
  Mảnh Vãi
  • Sử dụng túi nguyên liệu
  Quả Bóng Bạc
  • Từ các nguyên liệu hợp thành
  • Sử dụng nhận 400.000 exp
  • Sử dụng tối đa 500c/nhân vật
  Quả Bóng Vàng
  • Từ các nguyên liệu hợp thành
  • Sử dụng nhận 800.000 exp
  • Sử dụng tối đa 500c/nhân vật


   Công thức ghép
  •  Quả Bóng Bạc
   
   
  •  Quả Bóng Vàng
   


   Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Quả Bóng Bạc
  Phần Thưởng
  Phúc duyên
  Tiên thảo lộ
  Thiết la hán
  Quế hoa tửu
  Thiên sơn bảo lộ
  Bạch cầu hoàn
  Bạch cầu hoàn kỹ năng
  Phi tốc
  Đại lực
  Tống Kim phi tốc hoàn
  Lệnh Bài

   Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng đạt mốc 500 Quả Bóng Bạc
  Chắc chắn nhận 50.000.000 exp
  Xích thố
  Tuyệt ảnh
  Đích lô
  Ô vân đạp tuyết
  02 Lễ bao thiết la hán
  Đại Xá PK
  01 Tu luyện đơn (sử dụng nhận 1 skill tối đa 18 skill)

   Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Quả Bóng Vàng
  Phần thưởng
  Phúc duyên
  Tiên thảo lộ
  Tiên thảo lộ đặc biệt
  Quế hoa tửu
  Thiên sơn bảo lộ
  Thiết la hán
  Thủy tinh
  Tinh hồng bảo thạch
  Trang bị Thiên Hoàng
  Tu luyện đơn (sử dụng nhận 1 skill tối đa 18 skill)
  Nến hạnh phúc
  Lễ bao bí kíp
  Đại xá PK
  Bàn nhược tâm kinh
   
   Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng đạt mốc 500 Quả Bóng Vàng
  Chắc chắn nhận 100.000.000 exp
  Ngựa Chiếu Dạ
  Lễ bao mật tịch
  05 Tiên thảo lộ đặc biệt
  03 Lệnh bài boss Tiểu
  02 Tu luyện đơn (sử dụng nhận 1 skill tối đa 18 skill)
  Tiểu đại thành bí kíp 90 
  (Sử dụng từ 1-9 skill lên tối đa 10 skill, từ 10 skill trở lên không sử dụng được)