Bài viết | Bá Vương Tinh
  Nhằm chào mừng ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 01/06,BQT Bá Vương Hồi Ức sẽ khai mở các hoạt động sự kiện mang theo đó là những phần thưởng hấp dẫn.


   Thời gian
  • Bắt đầu từ 17h00 ngày 13/05/2021
  • Kết thúc vào lúc 23h59 ngày 02/06/2021
   NPC liên quan
  • Vị trí trung tâm thành thị

   Nguyên liệu
   
  Vật Phẩm Hình Ảnh Nguồn gốc
  Túi Nguyên Liệu
  • Đánh quái map 70-80-90 rơi
  • Sử dụng nhận các nguyên liệu cần thiết
  Gấu Bông
  • Mở túi nguyên liệu
  Kẹo Hồ Lô
  • Mở túi nguyên liệu
  Trống Lục Lạc
  • Mở túi nguyên liệu
  Bánh Kem
  • Mở túi nguyên liệu
  Hộp quà
  Thiếu Nhi Thường
  • Dã tẩu thứ 20 không hủy nhận 5 hộp
  • Dã tẩu thứ 30 không hủy nhận 10 hộp
  • Tống kim đạt 3000 điểm tích lũy nhận 10 hộp
  • Sử dụng nhận 50.000 exp
  • Sử dụng tối đa 500 cái/nhân vật
  Hộp quà Thiếu Nhi Đặc Biệt
  • Từ các nguyên liệu hợp thành
  • Sử dụng nhận 500.000 exp và ngẫu nhiên các vật phẩm
  • Sử dụng tối đa 500 cái/nhân vật
  Lễ Bao May Mắn
  • Nhận từ mốc sự kiện
  • Sử dụng nhận 5 Quế hoa tửu và 5 Thiên sơn bảo lộ

   Công thức ghép 

   Vật phẩm ngẫu nhiên khi sử dụng Hộp Quà Thiếu Nhi Đặc Biệt
  Vật Phẩm
  Phúc duyên Tiểu
  Phúc duyên Trung
  Phúc duyên Đại
  Tiên thảo lộ
  Tiên thảo lộ đặc biệt
  Thiết la hán
  Thủy tinh
  Tinh hồng bảo thạch
  Trang bị Thiên Hoàng
  Quế hoa tửu
  Thiên sơn bảo lộ


   Vật phẩm ngẫu nhiên khi sử dụng đạt mốc 500 cái Hộp Quà Thiếu Nhi Đặc Biệt
   
  Chắc Chắn Nhận 100.000.000 exp
  01 Lệnh bài boss Tiểu Hoàng Kim
  02 Lễ bao thiết la hán
  02 Tiên thảo lộ đặc biệt
  Ngựa Chiếu Dạ
  Ngựa Xích Thố
  Ngựa Tuyệt Ảnh
  Ngựa Đích Lô
  Ngựa Ô Vân Đạp Tuyết
  Võ lâm mật tịch
  Tẩy tủy kinh
  Lễ bao may mắn