Bài viết | Bá Vương Tinh
  • Quả Huy Hoàng Tiểu
  • Dành cho nhân vật đạt cấp 49 - 79
  • Mỗi ngày có 02 khung giờ ra quả: 12h00 và 22h00
  • Sử dụng tối đa 5 quả/ngày/nhân vật
  • Sử dụng nhận được 500.000 điểm kinh nghiệm/quả
  • Quả Huy Hoàng Cao
  • Dành cho nhân vật đạt cấp 80 trở lên
  • Xuất hiện tại Đấu Trường Bá Vương
  • Sử dụng tối đa 5 quả/ngày/nhân vật
  • Sử dụng nhận được 10.000.000 điểm kinh nghiệm/quả
  • Quả Hoàng Kim
  • Dành cho nhân vật đạt cấp 80 trở lên
  • Xuất hiện tại Đấu Trường Bá Vương
  • Sử dụng tối đa 1 quả/ngày/nhân vật
  • Sử dụng nhận được 20.000.000 điểm kinh nghiệm/quả

     
  • Quy tắc tham gia Đấu Trường Bá Vương
  1. Tham gia tại Thần Hành Phù
  2. Chọn Hậu Doanh
  3. Chọn Điểm Tập Kết
  • NPC tiếp dẫn chiến trường Hậu Doanh Nam nhấp vào sẽ được lựa chọn qua điểm Đông - Tây - Bắc
  Chức năng: Lưu rương - bán máu nhanh - sửa trang bị nhanh
  • NPC tiếp dẫn chiến trường Hậu Doanh Tây nhấp vào sẽ được lựa chọn qua điểm còn lại
  Chức năng: Lưu rương - bán máu nhanh - sửa trang bị nhanh
  • NPC tiếp dẫn chiến trường Hậu Doanh Đông nhấp vào sẽ được lựa chọn qua điểm còn lại
  Chức năng: Lưu rương - bán máu nhanh - sửa trang bị nhanh
  • NPC tiếp dẫn chiến trường Hậu Doanh Bắc nhấp vào sẽ được lựa chọn qua điểm còn lại
  Chức năng: Lưu rương - bán máu nhanh - sửa trang bị nhanh

   
  Nội Dung Thời gian Vị Trí Tọa Độ
  Huy Hoàng Tiểu
  • 12h00
  • 22h00
  • Nghiệt Long Động
  • 236/208
   
  Nội Dung Thời Gian Vị Trí Tọa Độ
  Huy Hoàng Cao
  • 21h10
  • Đấu Trường Bá Vương
  • Trung tâm
  Quả Hoàng Kim
  • 21h10
  • Đấu Trường Bá Vương
  • Trung tâm
   
  Đấu Trường Bá Vương