Bài viết | Bá Vương Tinh

  Chốn giang hồ vẫn truyền tai nhau rằng bờ Bắc Phong Lăng Độ đang ẩn chứa nhiều báu vật từ thuở hồng hoang. Từ trước đến nay, phàm võ nghệ cao cường đến đâu cũng không thể vượt qua được quá bờ phía Nam.

  Đã từng có rất nhiều cao thủ khắp chốn đến thử sức nhưng đều không thành công nên dần dần mảnh đất thần bí kia đã được tương truyền là nơi đi dễ khó về.

  May mắn thay, các thuyền phu dũng cảm khắp chốn thiên hạ đã tề tựu về đây để hỗ trợ các nhân sỹ muốn kiến công lập nghiệp. Từ bờ biển phía Đông đã mang chiến thuyền đến bờ Nam Phong Lăng Độ để truyền tống nhân sĩ đến phía bờ Bắc!

  Nhưng thế sự nào có đơn giản như vậy. Khi tham gia vào chuyến hành trình này các quý nhân sỹ sẽ gặp phải vô vàn cạm bẫy nguy hiểm, thậm chí cả những kẻ trên cùng chuyến thuyền chắc chắn cũng sẽ chờ đợi cơ hội để ám toán các vị.

  🔶 NPC liên quan
   

  NPC Ghi Chú
  • Vị trí: Bờ Nam Phong Lăng Độ (144/189, 160/181, 192/175)
  • Chức năng: Nhận,giao và hủy nhiệm vụ “Tiêu diệt Thủy Tặc”

  🔶 Tham gia tính năng
  • Nhân vật đạt cấp 80 trở lên
  • Thuyền được mở vào các khung giờ 14h00; 16h00 và 22h00 hàng ngày
  • Nộp Lệnh Bài Phong Lăng Độ (được bán tại Kỳ Trân Các giá 5KNB hoặc đánh quái map PLĐ rơi) cho thuyền phu các bến để lên thuyền
  • Mỗi nhân vật tham gia tối đa 03 lần/ngày
  • Mỗi bến tối đa 100 nhân vật tham gia
   
  🔶 Phần thưởng
  🔸 Bến 1:
  • Nhân vật tiêu diệt boss Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh nhận 10.000.000exp - xung quanh nhận 2.000.000exp
  • Nhân vật tiêu diệt boss Thủy Tặc Đầu Lĩnh nhận 5.000.000exp - xung quanh nhận 2.000.000exp
  🔸 Bến 2-3:
  • Nhân vật tiêu diệt boss Thủy Tặc Đầu Lĩnh nhận 5.000.000exp - xung quanh nhận 2.000.000exp
  🔸 Truy Công Lệnh:
  • Nộp TCL tại bờ bắc nhận ngẫu nhiên 2.000.000 - 3.000.000 - 5.000.000exp
  • Nộp lần 1 miễn phí - lần 2 và 3 phải sử dụng Hải Long Châu (được bán tại Kỳ Trân Các giá 5KNB)
  🔸 Chuyến thuyền đặc biệt 22h00 hàng ngày (bến 1):
  • 22h15 sẽ xuất hiện boss Bá Vương Thủy Tặc
  • Nhân vật tiêu diệt boss Bá Vương Thủy Tặc nhận 30.000.000exp - xung quanh nhận 5.000.000exp
  🔸 Phần thưởng mặc định boss Bá Vương Thủy Tặc rơi:
  • Quế hoa tửu
  • Thiên sơn bảo lộ
  • Bách quả lộ
  • Thủy tinh
  • Tinh hồng bảo thạch
  • Thiết la hán
  • Tiên thảo lộ đặc biệt
  🔸 Phần thưởng ngẫu nhiên boss Bá Vương Thủy Tặc rơi:
  • Trang bị An Bang (mini)
  • Trang bị Định Quốc (mini)
  • Lễ bao thiết la hán
  • 05 tiên thảo lộ đặc biệt
  • Đá tăng cấp (tăng 1 cấp độ trang bị tỷ lệ 100%)
  • Lễ bao mật tịch
  • Tiểu đại thành bí kíp
  • Tu luyện đơn
  🔸 Phần thưởng mặc định boss Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh rơi (bến 1):
  • Quế hoa tửu
  • Thiên sơn bảo lộ
  • Bách quả lộ
  • Thủy tinh
  • Tinh hồng bảo thạch
  • Thiết la hán
  🔸 Phần thưởng ngẫu nhiên boss Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh rơi (bến 1):
  • Tiên thảo lộ đặc biệt
  • Lễ bao bí kíp
  • Ngựa chiếu dạ
  • Tiểu đại thành bí kíp
  • Không rơi gì
  🔸 Phần thưởng ngẫu nhiên boss Thủy Tặc Đầu Lĩnh rơi:
  • Quế hoa tửu
  • Thiên sơn bảo lộ
  • Bách quả lộ
  • Thủy tinh
  • Tinh hồng bảo thạch
  • Thiết la hán
  • Tiên thảo lộ đặc biệt