Bài viết | Bá Vương Tinh
  Thông tin
  • Thời gian diễn ra: 23h00 hàng ngày
  • Thời gian kết thúc hoạt động: 23h16p
  • Tham gia tối thiểu là 10 nhân vật và tối đa là 80 nhân vật (đủ điều kiện hoạt động mới diễn ra)
  • Thời gian báo danh là 05 phút
  • Báo danh tại NPC Hoa Sơn Lão Tẩu tại bản đồ Hoa Sơn (sử dụng Hoa Sơn Lệnh để báo danh, được bán tại Kỳ Trân Các giá 10KNB)

  Nguyên tắc tính điểm người chiến thắng
  🔹 Là nhân vật tồn tại đến kết thúc hoạt động
  🔹 Trường hợp 1
  • Có nhiều nhân vật còn sống, nhân vật nào tiêu diệt được nhiều người nhất sẽ giành chiến thắng
  🔹 Trường hợp 2
  • Có nhiều nhân vật còn sống, có cùng số tiêu diệt người nhiều nhất ngang nhau, thì cấp độ nhân vật nào thấp hơn thì nhân vật đó sẽ giành chiến thắng
  Phần thưởng
  • Giết 1 người chơi thưởng 5KNB được đưa thẳng vào hành trang
  Chiến Thắng Thua Cuộc
  Vòng sáng Hoa Sơn Loạn Chiến (200 máu + KTC 5 HSD 1 ngày)
  01 Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt
  02 Quế Hoa Tửu
  03 Thiên Sơn Bảo Lộ
  20 triệu điểm kinh nghiệm
  5 triệu điểm kinh nghiệm
   

  Vòng sáng Hoa Sơn Loạn Chiến