Bài viết | Bá Vương Tinh
  Top 3 Cao Thủ Tinh Anh đạt cấp 100 nhanh nhất
  • Nhận vòng sáng đặc biệt tăng 500 sinh lực hạn sử dụng 30 ngày
  1. Cấp 100 đầu tiên: 5.000.000đ - 1 ngựa Phi Vân - 5 võ lâm mật tịch - 5 tẩy tủy kinh
  2. Cấp 100 thứ 2    : 3.000.0000đ - 10 võ lâm mật tịch - 10 tẩy tủy kinh
  3. Cấp 100 thứ 3    : 2.000.000đ - 5 võ lâm mật tịch - 5 tẩy tủy kinh
  Top 10 Cao Thủ Môn Phái đạt cấp 90 nhanh nhất
  • Nhận vòng sáng Danh Hiệu "Cao Thủ Môn Phái" tăng 200 sinh lực hạn sử dụng 30 ngày
  Top 4 Bang Hội đạt 100 thành viên đầu tiên của sever 
  1. 5.000.000 đồng
  2. 3.000.000 đồng
  3. 2.000.000 đồng
  4. 1.000.000 đồng
  Lưu ý: thời gian sự kiện bắt đầu từ ngày open 17/04/2021 đến 23h59 ngày 01/06/2021
  Bang hội Công hoặc Thủ thành công vào Công Thành Chiến tuần thứ 2 (tuần 1 xác định bang hội thủ thành) nhận 10.000.000đ