Bài viết | Bá Vương Tinh
  Chiến trường Phong Vân Luận Kiếm (Tống Kim) là nơi để các cao thủ có thể cùng hảo hữu, Bang hội mình tả xung hữu đột, thi triển võ công xưng bá thiên hạ. Trong thời gian vừa qua đã thu hút được sự quan tâm tham gia của đông đảo quý nhân sĩ.

  🔶 Điều kiện tham gia
  • Tất cả nhân vật đã gia nhập môn phái
  • Thời gian báo danh: 20h00
  🔶 Phần thưởng
  • Được sử dụng điểm tích lũy quy đổi tối đa 150.000.000exp/tuần
  • Phe thắng đạt 2000 điểm tích lũy thưởng 15.000.000exp
  • Phe thua đạt 2000 điểm tích lũy thưởng 10.000.000exp
  • Nhân vật đạt 5000 điểm tích lũy thưởng 01 Lễ bao Tống Kim
  • Hang 1 Tống Kim thưởng 05 Lễ Bao Tống Kim
  • Hạng 2 Tống Kim thưởng 03 Lễ Bao Tống Kim
  • Hạng 3 Tống Kim thưởng 02 Lễ Bao Tống Kim
  • Hạng 4-10 Tống Kim thưởng 01 Lễ Bao Tống Kim
  • Lễ bao Tống Kim sử dụng tối đa 05 cái/ngày/nhân vật
  🔶 Phần thưởng xếp hạng theo tuần
  • Hạng 1
   • Vòng Sáng
   • 500 Kim Nguyên Bảo
   • 15 Tàng Bảo Đồ
  • Hạng 2
   • 300 Kim Nguyên Bảo
   • 10 Tàng Bảo Đồ
  • Hạng 3
   • 200 Kim Nguyên Bảo
   • 5 Tàng Bảo Đồ
  🔶 Vật phẩm ngẫu nhiên nhận được khi sử dụng Lễ Bao Tống Kim
  Chắc chắn nhận 1.000.000exp
  Thiết la hán
  Phúc duyen
  Thủy tinh
  Tinh hồng bảo thạch
  Tu luyện đơn
  Lễ bao bí kíp
  Mảnh Hiệp Cốt
  Mảnh Nhu Tình
  Đá đổi ngoại trang
  Đá tiến cấp trang bị
  Tiên thảo lộ
  Tiên thảo lộ đặc biệt
  Quế hoa tửu
  Thiên sơn bảo lộ
  Tàng Bảo Đồ

  🔶 Liên quan Đá Đổi Ngoại Trang
  • 1 lần đổi ngoại trang tiêu tốn 1 viên đá

  Đá Đổi Ngoại Trang

  🔶 Nhu Tình Hiệp Cốt
  • Cần 100 mảnh cùng loại trang bị để đổi thành 1 trang bị hoàn chỉnh
  • Khi thu thập đủ 100 mảnh cùng loại thì đến NPC Nam Đế Đoàn Trí Hưng để đổi

  Mảnh Trang Bị