Bài viết | Bá Vương Tinh
  Trong Võ Lâm Bá Vương có hệ thống boss đa dạng, hoàn hảo và đem lại vô số các phần thưởng cực kì hấp dẫn mà không hoạt động nào có được, nhưng 1 số đồng đạo còn chưa biết rõ về hệ thống này nên khó khăn trong quá trình săn boss , nay bổn trang mạn phép đăng bài hướng dẫn về hệ thống boss này .

   Thời Gian và Nội Dung
  • 19h00 hàng ngày random vị trí tại thất đại thành thị và map 90
  • Xuất hiện 05 boss Kim Vương - Mộc Vương - Thủy Vương - Hỏa Vương - Thổ Vương
  • Cao thủ kết thúc boss nhận 50tr exp - xung quanh nhận 20tr exp
   Các vật phẩm boss rơi mặc định
  Vật Phẩm Mặc Định
  Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt
  Lễ bao Phi Tốc
  Lễ bao Đại lực
  Thủy Tinh
  Tinh hồng Bảo Thạch
  Tàng Bảo Đồ


   Các vật phẩm boss rơi ngẫu nhiên
  Vật Phẩm Random
  Trang bị An Bang
  Trang bị Định Quốc
  Trang bị Nhu Tình
  Trang bị Hiệp Cốt
  Võ lâm mật tịch
  Tẩy tủy kinh
  Bảo rương Bá Vương
  (Ngũ hành tương ứng với boss Vương tiêu diệt "Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ)
  Sử dụng chìa khóa được bán tại Kỳ Trân Các để mở rương

   Bảo rương Bá Vương
  • Rương hệ nào sẽ mở ra ngẫu nhiên 1 trang bị hệ đó "ví dụ: rương hệ Thủy sẽ mở ra trang bị hệ Thủy bất kỳ (áo, nón, đai, vv.vv) của hệ Thủy
  • Kháng Hỏa-Băng-Phòng thủ vật lý random từ 10-25
  • Kháng lôi random 15-30
  • Kháng độc random 15-25
  • Dây chuyền Kháng Tất Cả random 10-20
  • Sinh - Nội lực random 100-200