Bài viết | Bá Vương Tinh

  Chư vị anh hùng thân mến!

  Từ lâu, uy lực đặc biệt của trang bị An Bang đã được kiểm chứng và cũng được xếp vào hàng kỳ trân dị bảo của chốn võ lâm. Sở hữu được đầy đủ bộ trang bị này, thì sức mạnh của cơ thể sẽ hòa được dòng sức mạnh kỳ bí của tất cả các trang bị mang lại

  Thời gian mà chư vị trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm đầy sôi động của Võ Lâm Bá Vương cũng đã khá dài. Nhận thấy trang bị của chư vị cũng đã khá đầy đủ, đệ nhất trang bị trước đây là bộ trang bị An Bang hiện tại cũng đã khá phổ biến, nên nay Bổn Trang xin ra mắt tính năng mới: Nâng cấp trang bị An Bang thành trang bị An Bang Hoàn Mỹ

  Để tiến hành nâng cấp trang bị An Bang Hoàn Mỹ, chư vị cần đến các Thôn - Trấn, đối thoại với NPC Thợ Rèn các Thôn - Trấn

  Tại đây, chư vị đặt vào những nguyên liệu theo yêu cầu của Thợ rèn Thôn - Trấn thì có thể nâng cấp trang bị An Bang đang có thành An Bang hoàn mỹ
   

  Vật phẩm liên quan

   

  Vật phẩm Ghi chú
  An bang chi thạch
  • Nguồn gốc: được quy đổi từ trang bị An Bang thường, tỷ lệ quy đổi random 2-3-4 viên/món
  • Quy đổi từ An Bang Hoàn Mỹ, tỷ lệ quy đổi 5 viên/món
  Thiết tinh khoáng
  • Nguồn gốc: bán tại Kỳ trân các giá 100 xu / viên


  Công thức ghép
  • 10 An bang chi thạch + 5 Thiết tinh khoáng + trang bị An bang  => 100% thành công 
  • ​Lưu ý:

  - Khi tiến hành nâng cấp trang bị An Bang Hoàn Mỹ thì cần phải theo thứ tự sau:

  1. An bang cúc hoa thạch chỉ hoàn 
  2. An bang kê huyết thạch giới chỉ 
  3. An bang băng tinh thạch hạng liên
  4. An bang điền hoàng thạch ngọc bội 
  - Không thể sử dụng trang bị An Bang Liên Đấu để thăng cấp trang bị An Bang Hoàn Mỹ.