Bài viết | Bá Vương Tinh
  Hoà chung với không khí Nhà Giáo Việt Nam, Sự kiện mừng ngày 20/11 sẽ đem đến toàn thể nhân sĩ Võ Lâm Bá Vương những niềm vui mới bên hảo hữu và người thân. Ngoài những phần thưởng hấp dẫn của sự kiện thì những vật phẩm liên quan đến nhà giáo sẽ gợi nhớ thời cắp sách đến trường thật dấu yêu...
   


  Điều kiện và thời gian
  • Bắt đầu từ sau bảo trì ngày 06-25/11/2020
  • Tất cả các nhân vật tại máy chủ Bá Vương Kiếm
  Npc liên quan
  • Vị trí: Trung tâm các thành thị

  Vật phẩm liên quan
  Tên Hình ảnh Ghi chú
  Cây bút
  • Nguồn gốc: Nhận được khi đánh quái map 90
  • Xếp chồng 250
  • Bán shop 0 lượng
  Giấy trắng
  • Nguồn gốc: Nhận được khi đánh quái map 90
  • Xếp chồng 250
  • Bán shop 0 lượng
  Cuốn sách
  • Nguồn gốc: Nhận được khi đánh quái map 90
  • Xếp chồng 250
  • Bán shop 0 lượng
  Lọ mực
  • Hoàn thành 1 nhiệm vụ dã tẩu nhận 20c
  • Hoàn thành 30 nhiệm vụ dã tẩu nhận 60c
  • Tống kim thắng đạt 5000 điểm nhận 120c
  • Tống kim thua đạt 5000 điểm nhận 60c
  • Viêm đế vượt ải 2-4-6-8-10, mỗi ải nhận 40c
  • Vượt ải 2-4-6-8, mỗi ải 60c
  Hoa tri ân
  • Từ các nguyên liệu hợp thành
  • Sử dụng nhận 10tr điểm kinh nghiệm/1
  • Sử dụng tối đa 1000c/nhân vật
  Tôn
  • Sử dụng Hoa tri ân có xác xuất nhận được
  • Sử dụng Hoa tri ân có xác xuất nhận được
  Trọng
  • Sử dụng Hoa tri ân có xác xuất nhận được
  Đạo
  • Sử dụng Hoa tri ân có xác xuất nhận được

  Công thức ghép

  Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Hoa Tri Ân
  Vật Phẩm
  Tiên thảo lộ
  Tiên thảo lộ đặc biệt
  Quế hoa tửu
  Thiên sơn bảo lộ
  Thiết la hán
  Thủy tinh
  Tinh hồng bảo thạch
  Phúc duyên
  Mảnh Bôn Tiêu
  Bách quả lộ
  Nến hạnh phúc
  Sát thủ lệnh
  Cống nguyệt phù dung
  Phụng nguyệt quả dung
  Lệnh bài Boss Đại Hoàng Kim
  An bang hồn thạch
  Lễ bao An bang - Định quốc
  Thiết tinh khoáng
  Tôn
  Trọng
  Đạo

  Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng đạt mốc 500 cái Hoa Tri Ân
  Chắc chắn nhận 500.000.000 điểm kinh nghiệm
  Bạch chân đơn
  Huyết chân đơn
  Lễ bao An Bang
  Nhất kỷ càng khôn phù
  Lệnh bài boss Đại Hoàng Kim
  Ngựa Phi Vân
  Mảnh Hoàng Kim Môn Phái Mới
  Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng đạt mốc 1000 cái Hoa Tri Ân
  Chắc chắn nhận 1 tỷ điểm kinh nghiệm
  Lễ bao An Bang
  Huyền chân đơn
  Nhất kỷ càng khôn phù
  Ngựa Bôn Tiêu
  Bá Vương Thạch
  02 lệnh bài boss Kim Quang
  04 lệnh bài boss Đại Hoàng Kim
  Rương Hoàng Kim Môn Phái cũ
  Rương Hoàng Kim Môn Phái mới
  Mảnh Hoàng Kim Môn Phái mới
  Mảnh nhẫn Kim Quang Thủy random (1-9)
  (9 mảnh ghép thành 1 chiếc nhẫn Kim Quang)
  Mảnh nhẫn Kim Quang Hỏa random (1-9)
  (9 mảnh ghép thành 1 chiếc nhẫn Kim Quang)

  Phần thưởng khi ghép bộ chữ Tôn Sư Trọng Đạo
  Lễ Bao Kim Quang
  Rương Hoàng Kim Môn Phái Mới
  Mảnh nhẫn Kim Quang Thủy random (1-9)
  (9 mảnh ghép thành 1 chiếc nhẫn Kim Quang)
  Mảnh nhẫn Kim Quang Hỏa random (1-9)
  (9 mảnh ghép thành 1 chiếc nhẫn Kim Quang)