Bài viết | Bá Vương Tinh
  Nguồn gốc
  • Bán tại Kỳ Trân Các giá 3 xu/1 mộc nhân lệnh.
  • Có hồi máu theo thời gian.
  • Tự biến mất sau 0h00 hàng ngày - sau bảo trì định kỳ vào 16h00 thứ 3 và thứ 6 hàng tuần.
  • Sử dụng Mộc Nhân Lệnh để luyện skill 90.
  • Được sử dụng nhiều Mộc Nhân Lệnh cùng lúc.