Bài viết | Bá Vương Tinh
   Thời gian:
  • Bắt đầu sau bảo trì ngày 15/10
  • Kết thúc lúc 23h59 ngày 31/10
  • Tất cả nhân vật tại sever đều được tham gia
   Thu Thập Nguyên Liệu

   
  Nguyên Liệu Hình Ảnh Ghi Chú
  Túi Nguyên Liệu
  • Đánh quái map 90 rơi
  • Sử dụng nhận các nguyên liệu
  Hoa Hồng Đỏ
  • Sử dụng túi nguyên liệu
  Hoa Hồng Vàng
  • Sử dụng túi nguyên liệu
  Hoa Hồng Trắng
  • Sử dụng túi nguyên liệu
  Bó Hoa Hồng
  • Từ các nguyên liệu hợp thành
  • Sử dụng nhân 5.000.000exp/cái
  • Sử dụng tối đa 888c/nhân vật


   Công Thức Ghép Và NPC Liên Quan
  Công Thức NPC


   Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Khi Sử Dụng Bó Hoa Hồng
  Vật Phẩm Ngẫu Nhiên Nhận Được
  Phúc Duyên
  Tiên Thảo Lộ
  Thiết La Hán
  Thủy Tinh
  Tinh Hồng Bảo Thạch
  Trang Bị Thiên Hoàng 
  Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt (HSD 15 ngày)
  Quế Hoa Tửu
  Thiên Sơn Bảo Lộ
  Tu Luyện Đơn
  Đá Ngoại Trang
  Đại Thành Bí Kíp 90
  Lễ Bao Bí Kíp
  Đại Xá PK
  Bàn Nhược Tâm Kinh
  Lễ Bao Nhu Tình
  Lễ Bao Hiệp Cốt
  Rương Định Quốc (sử dụng nhận mảnh ĐQ random)
  Lễ Bao Thiết La Hán
  Rương An Bang (sử dụng nhận mảnh AB random)


   Vật Phẩm Ngẫu Nhiên Nhận Được Khi Sử Dụng Đạt Mốc 888 Bó Hoa Hồng
  Chắc Chắn Nhận 1 Tỷ EXP
  10 Mảnh Phi Vân
  20 Rương An Bang (sử dụng nhận mảnh AB random)
  Lễ Bao Mật Tịch (02 TTK + 02 VLMT)
  Rương Ngũ Hành
  Đá Trùng Luyện
  (01 viên đá + 01 trang bị bá vương = 01 rương ngũ hành cùng hệ trang bị đưa vào)
  08 Mảnh Dây Chuyền An Bang
  Lễ Bao An Bang Mini (set AB mini vĩnh viễn)
  Mặt Nạ Vương Giả
  (Cộng 01 kỹ năng vốn có HSD 14 ngày)
  Nhất Kỹ Càn Khôn Phù
  Ngựa Phi Vân
  Huyền Chân Đơn
  Bạch Chân Đơn
  Huyết Chân Đơn