Bài viết | Bá Vương Tinh
  ​Boss Tiểu Hoàng Kim

  Thời gian 12h00 và 23h00 hàng ngày, xuất hiện 03 boss random 12 động tồn tại trong 60 phút, không bị tiêu diệt sẽ biến mất
  • Diệu Như - Trương Tông Chính - Liễu Thanh Thanh

  Phần thưởng ngẫu nhiên boss rơi
  • Võ lâm mật tịch
  • Tẩy tủy kinh
  • Lễ bao bí kiếp
  • Thủy tinh
  • Bàn nhược tâm kinh
  • Thiết la hán
  • Bách quả lộ
  • Các loại thuốc lag
  • Phúc duyên
  • Trang bị xanh

  Địa điểm xuất hiện
  Khi boss xuất hiện sẽ có thông báo trên kênh thế giới, địa điểm ngẫu nhiên ở một trong các map sau:
  • Phục Lưu Đông(Bạch Thủy > Phục Lưu)
  • Kim Quang Động(Phượng Tường > Hoàng Hà Nguyên Đầu >Kim Quang)
  • Tỏa Vân Động(Kim Quang > Tỏa Vân)
  • Kinh Hoàng Động(Kim Quang > Kinh Hoàng)
  • Thiên Tâm Động (Biên Kinh > Phục ngưu Sơn > Thiên Tâm)
  • Kê Quán Động(Thiên Tâm > Kè Quán)
  • Thần Tiên Động(THành Đô > Thanh THành sơn > Thần Tiên)
  • Bạch Vân Động(Thành Đô > Thanh Thành Sơn > Bạc Vân )
  • Nghiệt Long Động (Lâm An > Long Tuyền thôn > La Tiêu sơn > Nghiệt Long)
  • Long Cung Động ( Lâm An> Long Tuyền Thôn > La Tiêu sơn > Long Cung)
  • Ngọc Hoa Động (Lâm An> Long Tuyền Thôn>La Tiêu Sơn>Lưỡng Thủy >Ngọc Hoa)
  • Linh Cốc Động(Dương Châu> Thục Cương Sơn> Linh Cốc Động)

  Cập nhật sau bảo trì ngày 06/05/2021